Betonski koalescentni lovilnik olj

Za izločevanje lahkih tekočin (ogljikovodikov) ponuja SEPARAT široko paleto armirano betonskih izločevalnikov (lovilnik olja) razreda I brez ali z usedalnikom, brez ali z By-Passom v valjasti ali štirioglati izvedbi v skladu s standardom SIST EN 858. Lovilniki olj so primerni za podzemno vgradnjo v zelenico ali pod povozno površino za težki promet do razreda obremenitve D400. Smo eden vodilnih dobaviteljev tovrstne opreme v Sloveniji. Glede na projektne pogoje vedno ponudimo optimalno izvedbo ali vam pomagamo že v fazi projektiranja.

Smo specialisti za rešitve in uskladitev obstoječih lovilnikov olj v skladu z zakonskimi zahtevami SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2.
   
Image title   Instagram: separat_doo

For the separation of light liquids, SEPARAT offers a wide range of reinforced concrete separators, with or without a settler in a cylindrical or rectangular design in accordance with EN 858 / 1-2. Based on your demand and operating conditions, we prepare an optimal version.

Za odvajanje lakih tekućina, SEPARAT nudi širok raspon armiranobetonskih separatora, bez ili sa taložnikom, u cilindričnoj ili pravokutnoj izvedbi u skladu sa HRN EN 858 / 1-2. Na temelju vaših upita i uvjeta rada, nudimo optimalnu izvedbu.

Povpraševanje

Image title

Izločevalniki lahkih tekočin (LO) se proizvajajo v sodobnih certificiranih evropskih tovarnah v skladu z najnovejšo evropsko zakonodajo. Smo eden vodilnih dobaviteljev tovrstne opreme v Sloveniji.

Image title

Armiranobetonski koalescentni izločevalnik lahkih tekočin SEPESK brez usedalnika, NS 1,5 - 100 l/s

OPOMBA: pred izločevalnik lahkih tekočin SEPESK potrebno je vgraditi ustrezno veliki usedalnik grobe umazanije.

Image title

Image title

Image title

Tehnični podatki: glede na projektne zahteve posredujemo tehnične podatke.

K osnovni opremi po posebnih zahtevah nudimo različno varnostno opremo.

Armiranobetonski koalescentni izločevalnik lahkih tekočin SEPESK-H z integriranim usedalnikom, NS 1,5 - 100 l/s

Image title

Image title

Tehnični podatki: glede na projektne zahteve posredujemo tehnične podatke.

Image title


Varnostna oprema - alarm: 

Opozorilni sistemi: 

Univerzalna opozorilna naprava, ki se lahko uporablja z dvema vrstama senzorjev, v konfiguracijah, ki jih priporoča EU, da bi opozorila uporabnika na prekoračitev debeline oljne plasti, pretoka ali preveliko količino usedlin v izločevalnikih. Signalni sistem pretvori signal iz senzorja v izločevalniku v zvočni ali svetlobni alarm. Posamezni elementi in pribor za signalizacijo morajo biti izbrani glede na vgrajen lovilec olj/usedalnik, potrebno konfiguracijo alarmnih senzorjev ter od razdalje med signalno napravo in merilnim mestom.

Image title

Image title

Image title

Za projektanta: Za znani projekt vam lahko posredujemo tehnične podatke, pdf ali acad risbe in potrebne izračune.

Armiranobetonski koalescentni izločevalnik lahkih tekočin SEPESK BH z integriranim usedalnikom in By-Passom, NS 3/30 – 50/500 l/s

Image title

Image title

Image title

Tehnični podatki: glede na projektne zahteve posredujemo tehnične podatke.

Visoko zmogljivi armiranobetonski LAMELNI izločevalniki lahkih tekočin SEPESL – Z/ZH brez ali z integriranim usedalnikom, NS 1,5/15 – 210/2100 l/s

Image title

Zaradi enkratne gradbene zasnove inovativni LAMELNI izločevalniki SEPESL – Z/ZH omogočajo sprejetje velike hidravlične obremenitve (Qmax). Lamelni izločevalnik nima By-Passa, celotni pretok se čisti preko lamelnega paketa. Izločevalniki so preskušani na največje pretoke in so narejeni v skladu s standardom SIST EN 858-1. Lamelni izločevalniki so namenjeni za izločevanje in zadrževanje lahkih tekočin in grobe umazanije iz meteorne vode katera nastaja na utrjenih obratovalnih površinah. V primeru večje onesnaženosti z grobo umazanijo se pred izločevalnik vgradi usedalnik ustrezne velikosti.

Image title

Image title

Delovanje

Image title

Onesnažena meteorna voda doteka preko dotočne cevi v usedalno komoro, kjer se umirja in usmerja tok vode naprej v izločevalno komoro v sredi naprave skozi lamelne plošče. Izločevanje nečistoč se izvaja s procesom flotacije in sedimentacije med pretokom onesnažene vode skozi lamelni paket, medtem ko se izločevanje ogljikovodikov dogaja med večplastnim tokom onesnažene vode navpično skozi lamelni paket, ki je posebej zasnovan in patentno zaščiten. Nato se prečiščena odpadna voda izteka v odtočno komoro, ki je izvedena tako, da prepreči prelivanje vsebine izločevalne komore vanjo v primeru višanja odpadne vode v napravi (ki jo lahko povzroči npr. poplava separatorja kot posledica povratnega toka iz sprejemnika). Očiščene odpadne vode v lamelnem separatorju ne vsebujejo več kot 5 mg/l celotnih ogljikovodikov na iztoku iz izločevalnikov, ki so preskušani in izdelani v skladu s SIST EN 858-1. Zaradi posebne konstrukcije ni nevarnosti izpiranja nakopičene umazanije in ogljikovodikov. 

Image title

Delovni parametri:

Za izločevalnik SEPESL-Z/ZH so značilni naslednji pretoki:

Q = 15 ÷ 1000 l/s - možni večji pretoki po posebnem naročilu

Učinek čiščenja <5 mg/l ogljikovodikov na iztoku 
Tehnična risba s podatki v pdf ali dwg formatu po povpraševanju.

Image title

Usedalniki grobih nečistoč SEPOS za izločevalnike lahkih tekočin, V=1000-10.000 - 30.000 l

Image title

Usedalniki so naprave, ki se uporabljajo za predhodno čiščenje odpadne vode in suspendiranih trdnih snovi z gostoto večjo od 1 kg/dm3. SEPARAT SEPOS armiranobetonski usedalniki se lahko uporabijo v kombinaciji z izločevalniki lahkih tekočin kateri nimajo integriranega usedalnika grobe umazanije ali kot zbiralniki deževnice in odpadnih vod iz tehnoloških  procesov.

Image title

Image title

Image title

Image title

Tehnični podatkiglede na projektne zahteve posredujemo tehnične podatke.

Image title

Image title

Vgradnja v skladu s priporočili SEPARAT.

02 300 68 40