Kovinski koalescentni lovilnik olj (LO)

Na kratko:
• Izločevalniki lahkih tekočin za največje pretoke, skladno s SIST EN 858-1/2,
• vsebnost celotnih ogljikovodikov na iztoku iz naprave < 5 mg/l, razred I,
• izdelani iz debele jeklene pločevine, protikorozijsko zaščiteni
• zunanji in notranji epoksi premaz na peskano površino
• samodejna zapora iztoka in polipropilenski koalescentni samočistilni vložek
• revizijska odprtina Ø 780 x 150
• optimalno kompaktna naprava (manjša potreba po prostoru),
• dvižna ušesa za manipulacijo
• hitra in enostavna vgradnja in enostavno vzdrževanje
• opcija: priključek za pripravo za odvzem vzorcev in alarmna naprava
• konkurenčna cena  
   
Image title   Instagram: separat_doo

In short:

• Light liquids separators for the highest flow rates, according to EN858-1 / 2,

• The total hydrocarbon content at the outlet of the plant <5 mg / l,class I,

• Made of thick steel sheet, corrosion-proof

• External and internal epoxy coating on sandblasted surface

• An automatic closure of the outlet and polypropylene coalescenceself-cleaning inser

• Inspection opening Ø 780 x 150

• Optimum compact device (less space required)

• Lifting ears for manipulation

• Quick and easy installation and easy maintenance

• Option: connection for sampling preparation and alarm device

• Competitive price

Ukratko:

• Separatori lakih tekućina za najveće protoke, prema HRN EN 858-1 / 2,

• Sadržaj ukupnih ugljikovodika na izlazu iz naprave <5 mg / l, klasa I,

• Izrađen od debelog čelika, zaštićen protiv korozije

• Vanjski i unutarnji epoksi premaz na pjeskarenoj površini

• Plovak s automatskim zatvaračem izlaza i polipropilenski koalescentni samopročišćavajući uložak

• Otvor za pregled Ø 780 x 150

• Optimalan kompaktni uređaj (manjepotrebnog prostora)

• Podizne uši za manipulaciju

• Brza i jednostavna ugradnja i jednostavno održavanje

• Opcija: priključak za pripremu uzimanja uzorka i alarmni uređaj

• Konkurentna cijena

Povpraševanje

Kovinski koalescentni izločevalniki lahkih tekočin z integriranim usedalnikom, NS 40 – 200 l/s.
Po naročilu možne tudi večje nazivne velikosti NS.

Image title

Image title

Kovinski koalescentni izločevalniki lahkih tekočin z integriranimusedalnikom, NS 1,5 – 30 l/s

Image title

Image title


Kovinski koalescentni izločevalniki lahkih tekočin z integriranim usedalnikom in By-Passom (5x / 10x), NS 200 – 2000 l/s.
Po naročilu možne tudi večje nazivne velikosti NS.

Image title

Image title


Kovinski koalescentni izločevalniki lahkih tekočin z integriranim usedalnikom in By-Passom (5x / 10x), NS 7,5 – 300 l/s.

Image title

Image title

Image title

Image title02 300 68 40