Novice

Image title

https://www.instagram.com/separat_doo/

marec, 2024

V skladu s projektno nalogo za večjo stanovanjsko hišo na Krku na Hrvaškem smo dobavili SEPARAT Hydro MKČN MBBR 15 PE.

Image title

februar, 2024

V skladu s projektno nalogo za poslovno stavbo v Anhovem smo dobavili SEPARAT Hydro MKČN MBBR 15 PE.

Image title

januar, 2024

V skladu s projektno nalogo za poslovno proizvodni sistem v Pomurju smo dobavili 155 m monolitni robnik-kanaleto SFSID KERB.

Image title

Oktober, 2023

V skladu s projektno nalogo za poslovno proizvodni sistem Hörmann v Petrovčah smo dobavili 154 m monolitni robnik-kanaleto SFSID KERB.

Image title

Marec, 2023

V skladu s projektno nalogo za obvoznico Hrpelje-Kozina smo dobavili večje število AB koalescentnih lovilnikov olja in AB usedalnike.

Image title

Marec, 2023

V skladu s projektno nalogo za Medgeneracijski športni center v Sp. Kungoti smo dobavili SEPARAT Hydro MKČN HC7 za 20 PE in koalescentni lovilnik olja SEPARAT SEPHDSO-30/4.

Image title

Februar, 2023

V skladu z projektom za poslovno proizvodni sistem Hörmann v Petrovčah smo dobavili ponikalne tunele SEPARAT SEPNING R15 za vgradnjo 6 ponikalnic skupnega volumna ca. 273 m³.

Image title

Image title

Februar, 2023

V skladu z projektom za  objekt OS Šmarje pri Jelšah smo dobavili ponikalne tunele SEPARAT SEPNING320 za izdelavo zadrževalnika ca. 52 m³. zadrževalnik je lociran pod travno površino.   

Image title

December, 2022

V skladu s projektno nalogo smo dobavili ponikalne tunele SEPARAT DRENING za OŠ Mežica. Ponikalnica velikosti ca. 50 m³je vgrajena pod zeleno površino.

Image title

September 2022

V skladu s projektno nalogo za proizvodni obrat UNIOR Vitanje smo dobavili MKČN HC9 za 49 PE.

Image title

Image title

Julij, 2022

V skladu s projektno nalogo za proizvodni objekt na štajerskem smo dobavili 115 m monolitni robnik-kanaleto SFSID KERB. 

Image title

September 2022

V skladu s projektno nalogo za objekt PTC Bovec smo dobavili 2x AB Usedalnik 10 m³, linijski požiralnik DN200/LTŽ C250 in ponikalne sisteme SEPARAT SEPNING ca. 227 m³.

Image title

September 2022

V skladu s projektno nalogo za objekt ILIRIJA Lendava smo dobavili koalescentni lovilnik olja SEPARAT SEMAKO-PE 50/5000 in SEPARAT SEMAKO-PE 50/5000, ponikalne sisteme SEPARAT SEPNING in linijski požiralnik DN200/LTŽ D400.

Image title

Avgust, 2022

V skladu s projektno nalogo za objekt GOODYEAR Kranj smo dobavili koalescentne lovilnike olja, usedalnike 10 m³ in ponikalne sisteme SEPARAT SEBAS-2,6 za tri ponikalnice skupaj ca. 1025 m³. Ponikalnice so vgrajene pod povozno površino za težki promet.

Image title

Image title

Image title

Julij, 2022

V skladu s projektno nalogo za poslovni objekt na gorenjskem smo dobavili 123 m monolitni robnik-kanaleto SFSID KERB. 

Image title

Junij, 2022

V skladu s projektno nalogo smo dobavili koalescentni lovilnik olja SEPARAT SEMAKO-PE 50/5000 DN315 v PEHD ležeči izvedbi (cisterni) in ponikalne tunele SEPARAT SEPNING320 za križišče v Pamečah.

Image title

Maj, 2022

V skladu s projektno nalogo smo dobavili 4 kose koalescentne lovilnike olja SEPARAT SEMAKO-PE 50/5000 DN315 v PEHD navpični izvedbi in ponikalne tunele SEPARAT DRENING za cestni odsek v Pamečah. Ponikalnica je vgrajena pod povozno površino.

Image title

Marec, maj, 2022

V skladu s projektno nalogo za obvoznico Kidričevo smo dobavili večje število AB koalescentnih lovilnikov olja in AB usedalnike.

Image title

Februar 2022

V skladu s projektno nalogo smo dobavili koalescentni lovilnik olja v PEHD ležeči izvedbi in ponikalne tunele SEPARAT DRENING za trgovski center V Žalcu. Ponikalnica je vgrajena pod povozno površino.

Image title

Image title

November 2021

Na zahtevo naročnika MPI smo dobavili PEHD koalescentni lovilec olja v horizontalni izvedbi (cisterne) SEPARAT SEMAKO-PE 80/8000 DN315.

Image title

September 2021

V skladu s projektno nalogo smo dobavili ponikalne tunele SEPARAT DRENING za poslovni center GREISHABER v Krškem. Ponikalnica velikosti ca. 135 m³ je vgrajena pod povozno površino.

Image title

Maj, 2021

V skladu s projektom v okolju čudovite narave na Svetinjah kjer zorijo vrhunska vina, ki vabijo ljubitelje žlahtne kapljice, kjer na griču leži hiša Pep's obkrožena z razgledi na prleške vinograde nedaleč Jeruzalema smo za čiščenje komunalnih odpadnih voda dobavili MKČN za 30 PE.

Image title

April, 2021

V skladu s projektno nalogo smo dobavili ponikalne tunele SEPARAT DRENING za poslovni center v Gornji Radgoni. Ponikalnica velikosti ca. 140 m³ je vgrajena pod povozno površino.

Image title

Marec,  2021

V skladu s projektno nalogo za vrtec in osnovno šolo Kebelj smo dobavili MKČN HC8 za  40 PE in lovilnik mašob.

Image title

Image title

Marec,  2021

V skladu s projektno nalogo smo dobavili lamelni 2x 75/750 AB koalescentni lovilnik olja in AB usedalnike za RADENSKO.

Image title

Image title

Maj 2020

V skladu s projektno nalogo smo dobavili večje število AB koalescentnih lovilnikov olja in AB usedalnike za Rondo Moškanjci.

Image title


Image title

Januar 2020

V skladu s projektno nalogo smo dobavili AB koalescentni lovilnik olja in AB usedalnike za bencinski servis OMV Maribor.

Image title

December 2019

V skladu s projektno nalogo smo dobavili ponikalne tunele SEPARAT za trgovski center ŠPAR. Ponikalnica velikosti ca. 150 m³ je vgrajena pod zeleno površino.

Image title

Image title

September 2019

V skladu s projektno nalogo smo dobavili večje število AB koalescentnih lovilnikov olja za industrijski objekt v Sladkem vrhu.

Image title

September 2019

V skladu s projektno nalogo smo dobavili večje število AB koalescentnih lovilnikov olja za Industrijski objekt v Zrečah.

Image title

September 2019

V skladu s projektno nalogo smo dobavili večje število AB koalescentnih lovilnikov olja za avtocestni odsek Unec-Ravbarkomanda.

Image title
Image title

junij, 2019

V skladu s projektno nalogo smo dobavili ponikalne tunele SEPARAT DRENING za trgovski center na Ptuju. Ponikalnica velikosti ca. 120 m³ (2 PP) je vgrajena pod povozno površino.

Image title

Maj, 2019

V skladu s projektno nalogo smo dobavili ponikalne tunele SEPARAT DRENING za trgovski center na Ptuju. Ponikalnica velikosti ca. 375 m³ je vgrajena pod povozno površino.

Image title

Marec 2019

V skladu s projektom smo dobavili pretočno komunalno čistilno napravo SEPARAT SEPIFA 100 PE za objekt osnovna šola in vrtec. MKČN je sestavljena iz primarnega usedalnika, zalogovnika blata, reaktorja s prezračevalnikom in sekundarnega usedalnika.

Image title

Image title

Image title

Januar 2019

V skladu s projektom smo dobavili pretočno MKČN 32 PE za turistično kmetijo v Ormožu. MKČN je sestavljena iz primarnega usedalnika, reaktorja s prezračevalnikom in sekundarnega usedalnika.
Image title
Image title

Marec 2018

V skladu s projektom smo dobavili pretočno MKČN 40 PE za gostinski objekt v Ložnici. MKČN je sestavljena iz primarnega usedalnika, reaktorja s prezračevalnikom in sekundarnega usedalnika.
 
Image title

November 2018

Pri načrtovanju novega trgovskega centra INPOS Krško v skladu s smernicami trajnostnega upravljanja s padavinsko vodo je bila projektna zahteva sprejemanje, zadrževanja in ponikanje strešnih padavinskih voda in voda, ki so nastale na utrjenih obratovalnih površinah in se očiščene preko lovilnika olja peljejo v ponikalnico. Zahteva je bila po ponikalnem sistemu, ki bo vgrajen na večji globini pod povozno površino za težki promet SLW  60. Projektant in investitor sta se odločila za vgradnjo SEPARAT
SEBAS-2,6
 ponikalnih tunelov. Projektni volumen ponikalnice je ~ 836 m³.

Image title

Image title

Image title

Lovilnik olja

Image title

Oktober 2018

V skladu s projektno nalogo smo dobavili ponikalne tunele SEPARAT DRENING za objekt LIDL Melje v Mariboru. Ponikalnica velikosti ca. 65 m³ je vgrajena pod povozno površino.
Image title
Image title
September 2018

V sodelovanju s projektantom, naročnikom in izvajalcem vgradnje uspešno smo zaključili projekt komunalne čistilne naprave SEPGAZ 180 PE v armirano betonski izvedbi v naselju  Sestrže v občini Majšperk v podravski regiji. Tako smo prispevali še en zeleni odtis varstvu narave in zaščiti podzemnih vodotokov. Zahvala gre tudi strokovni podpori gospoda Daniela Gojkoška iz centralne čistilne naprave Ptuj, ki je z znanjem in praktičnimi izkušnjami pripomogel pri projektni rešitvi ČN.

Image title

Image title
September 2018

Pri načrtovanju odvodnje in ponikanja padavinskih voda iz cestišča v skladu s smernicami trajnostnega upravljanja s padavinsko vodo sta se projektant dr. Bojan Žlender in investitor direkcija Republike Slovenije za ceste odločila za sistem ponikalnice SEPARAT, ki je zgrajena iz ponikalnih tunelov SEBAS-2,6.  Vode iz cestišča se pred vstopom v ponikalnico očistijo preko koalescentnega lovilnika olj in tako preprečimo onesnaženje podtalnice z mineralnimi olji. Ponikalnice so vgrajene na treh lokacijah ob cestišču v Lovrencu na dravskem polju. Skupni ponikalni volumen je ~ 836 m³.

Image title

Image title

Image title

Koalescentni lovilnik olja

Image title

19.04.2018

Dobava koalescentnega betonskega lovilca olj NS 20/2000 na gradbišče LEDINEK v Hočah. Gradbišče je organiziralo razklad z 30 t viličarjem in uspešno v pol ure končalo akcijo. Kapa dol delovodji izvajalca, ki je koordiniral razklad. Za razklad običajno organirizamo avtodvigalo vendar je delovodja zagotovil, da ni panike in je šlo.

Image title

17.04.2018
V Negovi smo danes vgradili še eno naših najbolj prodajanih MKČN HC1. Naročnik bo uveljavljal tudi subvencijo iz JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 2018 (rok do vključno 30. 8. 2018) v višini 200 EUR/PE (1 PE = populacijski ekvivalent). Stanovanjska hiša je zgrajena v prekrasnem naravnem okolju katero ponuja sproščenost in sonaravnost bivanja. Naslednje leto bo 20 letnica podjetja SEPARAT in isto toliko let prodaje, vgradnje, servisiranja in izkušenj tako pri malih hišnih kot velikih bioloških čistilnih naprav po celotni Sloveniji in na Hrvaškem. Imamo tudi lastno najnovejšo opremo za meritev KPK (kemijska potreba po kisiku) na terenu z katero pri naših strankah lahko ugotovimo učinek čiščenja. Vedno smo veseli obiska strank na našem skladišču kjer lahko v živo predstavimo kateri od več tipov, ki jih imamo v prodajnem programu najbolj ustreza njihovi situaciji. V sklopu podjetja imamo tudi večjo servisno delavnico z vsemi potrebnimi rezervnimi deli, ki je podpora naši servisni dejavnosti. 

Image title

16.04.2018

V petek 6.4.2018 je podjetje CORDIA d.o.o slovesno odprla novo poslovalnico v Hočah.

Podjetje SEPARAT se ob tej priložnosti zahvaljuje podjetju CORDIA, ki nam je v sodelovanju z projektantom in gradbenim nadzornikom zaupalo vgradnjo več gradbenih izdelkov in naprav iz našega bogatega prodajnega programa. Vgrajene so monolitne kanalete(monoblok) iz polimernega betona svetle širine 150 in 200 mm za težko obremenitev F 900 kN, lovilec olja SEPARAT v armiranobetonski izvedbi povozen za težki promet D 400 kN in SEPARAT MKČN HC 4 za 7 - 10 PE.

Image title

Image title

april 2017

Spoštovani!

Predstavljamo Vam naše prenovljene spletne strani, na katerih želimo na enostaven in slikovit način predstaviti naš prodajni program in storitve. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo našim stalnim, spoštovanja vrednim poslovnim partnerjem, ki nam že dobrih 19 let zaupajo in vedno znova omogočajo nove poslovne priložnosti. Tudi Vas, ki iščete nove poti, vabimo, da se nam pridružite.

SEPARAT was founded in 1999 and today is one of the leading companies in Slovenia in providing complete solutions for rainwater and waste water drainage and treatment, as well as environmental protection. Knowledge, experience, professional competence and innovation help us solve professional and business challenges. We always strive to be competitive with favorable conditions, quality of services, quick deliveries and expert consulting. Most of our activities include representation and sale, implementation, long-term maintenance and service of a wide range of products from our partners from Europe.

The other part of our activities are integrated environmental technical and technological solutions (from the identification of the problem -> preparation of the technological solution -> implementation of it) with cooperation and support of our business partners.
Due to better transparency, efficiency and business success, in recent years we have started implementing larger projects through the company SEPARAT HYDRO d.o.o.

Sales program:

 • Communal waste water treatment plants (for individual houses, larger buildings and settlements)

 • Pumping stations

 • Oil separators

 • Grease separators

 • Rainwater storage and drainage systems

 • Drainage channels

 • Rainwater tanks-sets for garden and house

 • Other (grass grids, anti-smell filters, ...)

Services:

 • Environmental and technical engineering

 • Design of technological and technical solutions

 • Consultancy in planning or construction

 • Technological installation of devices

 • Long-term maintenance and service of devices

Our clients are:

 • Construction companies

 • Small and big investors

 • Shops with building materials

 • Designing organizations

 • Municipalities ...

SEPARAT team is professionally qualified to solve complex problems.

We see our competitive advantage primarily in:

 • Technical knowledge and professional support to our customers

 • Complete offer of technological equipment and products of recognized manufacturers

 • Quality service / maintenance

 • Competitive prices

 • Short delivery times

 • Reliable partners

 • Experienced staff

Vision

In accordance with market needs adopted offer of complete drainage and waste water treatment solutions, whereby our main guideline will continue to be reliability and quality.


Tvrtka SEPARAT osnovana je 1999. i danas je jedna od vodećih tvrtki u Sloveniji u pružanju cjelovitih rješenja za odvodnjavanje i obradu otpadnih voda, kao i za zaštitu okoliša. Znanje, iskustvo, profesionalna kompetencija i inovativnost pomažu nam u rješavanju profesionalnih i poslovnih izazova. Uvijek brinemo o konkurentnosti naše ponude uz povoljne uvjete, kvalitetu usluge, brzu isporuku i stručne savjete. Većinu naših djelatnosti predstavlja zastupanje i prodaja, implementacija, dugoročno održavanje i servis širokog asortimana proizvoda naših partnera iz Europe.

Drugi dio našeg djelovanja su integrirana tehnička i tehnološka rješenja zaštite okoliša (od prepoznavanja problema -> pripreme tehnološkog rješenja -> provedba istog) uz suradnju i podršku naših poslovnih partnera. 
Zbog veće transparentnosti, učinkovitosti i uspješnosti poslovanja, posljednjih godina krenuli smo u realizaciju većih projekata kroz tvrtku SEPARAT HYDRO d.o.o.

Prodajni program:

 • Pročistači za komunalne otpadne vode (za samostalne kuće, veće objekte i naselja)

 • Crpne stanice

 • Separatori mineralnih ulja

 • Mastolovci 

 • Sistemi za zbrinjavanje i infiltraciju/retenciju oborinskih voda

 • Kanali za oborinsku odvodnju

 • Rezervoari za kišnicu - setovi za vrt i kuću

 • Ostalo (travne rešetke, filtar protiv smrada, ...)

Usluge:

 • Ekološki i tehnički inženjering

 • Projektiranje tehnoloških i tehničkih rješenja

 • Savjetovanje kod planiranja ili izgradnje

 • Tehnološka ugradnja uređaja

 • Dugoročno održavanje i servisiranje uređaja

Naši klijenti su:

 • Građevinske tvrtke

 • Mali i veliki investitori

 • Trgovine s građevinskim materijalom

 • Organizacije za projetkiranje

 • Općine ...

SEPARAT tim je profesionalno osposobljen za rješavanje složenih problema

Našu konkurentsku prednost vidimo prvenstveno u:

 • Tehničkom znanju i profesionalnoj podršci našim klijentima

 • Kompletnoj ponudi tehnološke opreme i proizvoda priznatih proizvođača

 • Kvalitetnom servisu

 • Konkurentnim cijenama

 • Kratkom vremenu isporuke

 • Pouzdanim partnerima

 • Iskusnom osoblju

Vizija 

Tržišnim uvjetima prilagođena ponuda cjelovitih rješenja na području odvodnje i pročišćavanja vode pri čemu će glavna smjernica i dalje biti pouzdanost i kvaliteta.

02 300 68 40