Polietilenski koalescentni lovilnik olj

SEPARAT Hydro koalescentni lovilniki olja razreda I iz polietilena PE-HD v cilindrični navpični ali ležeči izvedbi ali kot rotacijski liv so primerni za vgradnjo v zemljo in so skladni s standardom SIST EN 858-1/2. Lovilnik olja je možno vgraditi v pohodne ali v povozne površine do razreda obremenitve D400 v skladu s priporočili za vgradnjo. Področje uporabe: Podzemne garaže, parkirišča, bencinski servisi, skladišča, avtoceste, pretakališča nevarnih snovi, transportne poti, industrijske površine, avtomehanične delavnice itd.
   
Image title   Instagram: separat_doo

Areas of application: Underground garages, parking place, gas stations, warehouses, highways, a place for decantation dangerous substances, transport routes, industrial surfaces, auto mechanic workshops etc.

Područja primjene: Podzemne garaže, parkirališta, benzinske stanice, skladišta, autoceste, plato za pretakanje opasnih tvari, transportni putovi, industrijske površine, automehaničarke radionice itd.

Povpraševanje

Koalescentni tipski lovilniki olja (izločevalniki lahkih tekočin) po SIST EN 858, ≤ 5 mg/l, razred I

Image title

SEPARAT Hydro koalescentni lovilniki olja razreda I iz polietilena PE-HD v cilindrični navpični ali ležeči izvedbi ali kot rotacijski liv so primerni za vgradnjo v zemljo in so skladni s standardom SIST EN 858-1/2. Lovilnik olja je možno vgraditi v pohodne ali v povozne površine do razreda obremenitve D400 v skladu s priporočili za vgradnjo.

Image title

Prednosti:

  • material je trpežen polietilen visoke gostote brez nevarnosti korozije

  • dolga življenjska doba

  • enostavno vzdrževanje

  • 100% vodotesnost skozi vso življenjsko dobo

  • lažji transport in premikanje zaradi male teže

  • enostaven in veliko cenejši razklad brez potrebe po avtodvigalu

Prečiščevanje onesnaženih meteornih voda:

V skladu s SIST EN 858-1in SIST EN 858-2 nudi SEPARAT največjo izbiro koalescentnih lovilcev mineralnih olj za prečiščevanje in izločanje lahkih tekočin iz onesnaženih meteornih vod. Lovilci olj so lahko v kombinirani ali kompaktni izvedbi z integriranim usedalnikom in separatorjem olja. Vgrajeni koalescentni material zagotavlja vsebnost celotnih ogljikovodikov na iztoku iz naprave do 5 mg/l. Na iztočni strani iz separatorja se nahaja samodejno zapiralo, ki v primeru prenapolnjenosti zapre iztok in prepreči, da mineralno olje izteče iz naprave. Vsi tipi lovilcev mineralnih olj so lahko po naročilu opremljeni z alarmno napravo.

Image title


Image title


Image title

Image title


Polietilenski koalescentni lovilniki olja brez integriranega usedalnika,NS 1,5 - 300 l/s

Image title

Primer zgradbe:

Image title

Polietilenski koalescentni ovilniki olja z integriranim usedalnikom,NS 1,5 - 300 l/s

Image title

Image title

Polietilenski (PEHD) koalescentni lovilniki olja z črpalno komorospotopno črpalko s protipovratnimin zapornim ventilom na iztoku z integriranim usedalnikom, NS 1,5 - 10,0 l/s.

Image title

Polietilenski koalescentni lovilniki olja v ležeči izvedbi za velike pretoke

Image title

Image title

Image title

Po SIST EN 858 lovilniki olja z By-passom omogočajo, da se tok tekočine, ki prekorači največji dovoljeni pretok skozi koalescentne filtre, spelje preko By-passa, ki je integriran v lovilcu olj. LO z By-passom niso primerni za obdelavo umazane vode iz obrti, industrijskih procesov, bencinskih črpalk, avtopralnic, iz čiščenja delov, ki so umazani z mineralnim oljem itd. Njihovo uporabo moramo omejiti na primere, pri katerih ni verjetno, da bo prišlo do večjega onesnaženja z lahkimi tekočinami mineralnega izvora pri močnem nalivu padavinske vode.

Koalescentni izločevalniki lahkih tekočin z in brez integriranega usedalnika z(5x) in (10x) By-Passom, NS 1,5/8 - 300/3000 l/s.

Image title

Image title

Image title

Image title


Image title

Image title


Usedalniki so naprave, ki se uporabljajo za predhodno čiščenje odpadne vode in suspendiranih trdnih snovi z gostoto večjo od 1 kg/dm3. SEPARAT PE usedalniki se lahko uporabijo v kombinaciji z izločevalniki lahkih tekočin kateri nimajo integriranega usedalnika grobe umazanije ali kot zbiralniki deževnice in odpadnih vod iz tehnoloških  procesov.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title


Image title

Vgradnja lovilnika olj naj bo v skladu z našimi priporočili za vgradnjo in gradbeno stroko. Za vgradnjo odgovarja izvajalec vgradnje, ki mora biti strokovno usposobljeno podjetje. Image title

Image title

Image title


02 300 68 40