Polietilenski koalescentni lovilnik olj

Področje uporabe: Podzemne garaže, parkirišča, bencinski servisi, skladišča, avtoceste, pretakališča nevarnih snovi, transportne poti, industrijske površine, avtomehanične delavnice itd.
   
Image title   Instagram: separat_doo

Areas of application: Underground garages, parking place, gas stations, warehouses, highways, a place for decantation dangerous substances, transport routes, industrial surfaces, auto mechanic workshops etc.

Područja primjene: Podzemne garaže, parkirališta, benzinske stanice, skladišta, autoceste, plato za pretakanje opasnih tvari, transportni putovi, industrijske površine, automehaničarke radionice itd.

Povpraševanje

Image title

Image title

Polietilenski koalescentni izločevalniki lahkih tekočin brez usedalnika, NS 1,5 - 100 l/s

Image title


Polietilenski koalescentni izločevalniki lahkih tekočin z integriranim usedalnikom, NS 1,5 - 80 l/s

Image title


Polietilenski koalescentni izločevalniki lahkih tekočin z in brez integriranega usedalnika in (5x) By-Passom, NS 1,5/8 - 80/400 l/s

Image title


Polietilenski koalescentni izločevalniki lahkih tekočin z in brez integriranega usedalnika in (10x) By-Passom, NS 3/30 - 60/600 l/s

Image title

Image title


Polietilenski koalescentni izločevalniki lahkih tekočin z integriranim usedalnikom za velike pretoke in posebne projektne zahteve, NS 100 - 6000 l/s

Image title

Image title


Polietilenski koalescentni izločevalniki lahkih tekočin z črpalno komoro s potopno črpalko s protipovratnim in zapornim ventilom z integriranim usedalnikom, NS 1,5 - 10,0 l/s

Image titlePodročja uporabe koalescentnih izločevalnikov lahkih tekočin: 

 • bencinski servisi 

 • parkirni prostori 

 • servisne delavnice 

 • avtopralnice 

 • skladišče goriv 

 • avtoceste/lokalne ceste 

 • industrijske površine 

 • pretakališča nevarnih snovi 

 • transformatorske postaje 

 • druge obratovalne površine 

Image title


Prednosti: 

 • material je trpežen polietilen visoke gostote brez nevarnosti korozije 

 • dolga življenska doba 

 • enostavno vzdrževanje 

 • 100% vodotesnost skozi vso življensko dobo 

 • lažji transport in premikanje zaradi male teže 

 • enostaven in veliko cenejši razlad brez potrebe po avtodvigalu

02 300 68 40