Polietilenski koalescentni lovilnik olj

Področje uporabe: Območja uporabe pod nivojem kanalizacije kot so podzemne garaže, parkirišča in drugi objekti z večjo podzemno infrastrukturo.

Povpraševanje

Image title

Image title

Polietilenski koalescentni izločevalniki lahkih tekočin brez usedalnika, NS 1,5 - 100 l/s

Image title


Polietilenski koalescentni izločevalniki lahkih tekočin z integriranim usedalnikom, NS 1,5 - 80 l/s

Image title


Polietilenski koalescentni izločevalniki lahkih tekočin z in brez integriranega usedalnika in (5x) By-Passom, NS 1,5/8 - 80/400 l/s

Image title


Polietilenski koalescentni izločevalniki lahkih tekočin z in brez integriranega usedalnika in (10x) By-Passom, NS 3/30 - 60/600 l/s

Image title

Image title


Polietilenski koalescentni izločevalniki lahkih tekočin z integriranim usedalnikom za velike pretoke in posebne projektne zahteve, NS 100 - 6000 l/s

Image title

Image title


Polietilenski koalescentni izločevalniki lahkih tekočin z črpalno komoro s potopno črpalko s protipovratnim in zapornim ventilom z integriranim usedalnikom, NS 1,5 - 10,0 l/s

Image title



Področja uporabe koalescentnih izločevalnikov lahkih tekočin: 

 • bencinski servisi 

 • parkirni prostori 

 • servisne delavnice 

 • avtopralnice 

 • skladišče goriv 

 • avtoceste/lokalne ceste 

 • industrijske površine 

 • pretakališča nevarnih snovi 

 • transformatorske postaje 

 • druge obratovalne površine 

Image title


Prednosti: 

 • material je trpežen polietilen visoke gostote brez nevarnosti korozije 

 • dolga življenska doba 

 • enostavno vzdrževanje 

 • 100% vodotesnost skozi vso življensko dobo 

 • lažji transport in premikanje zaradi male teže 

 • enostaven in veliko cenejši razlad brez potrebe po avtodvigalu