Kontakt

SEPARAT d.o.o.

Tehnični inženiring, svetovanje in trgovina
Kozjak nad Pesnico 3a, 
2211 Pesnica pri Mariboru

Tel.: +386 2 300 68 40, Mob.:031 786 873
E-pošta: info@separat.si
Spletna stran: www.separat.si