Splošno o ločevalnikih maščob

Izločevalniki (lovilci) maščob se uporabljajo v gostinskih in industrijskih obratih, iz katerih se z odplakami v okolje izločajo maščobe in olja organskega izvora. Na ta način ščitimo kanalizacijsko omrežje in vodotoke pred prekomernim onesnaženjem.

Image title

Grease separators are used in catering and industrial plants, from whichthe fats and oils of organic origin are eliminated by sewage into the environment. In this way, we protect the sewage system and the water from excessive pollution.

Mastolovci se koriste u ugostiteljskim i industrijskim postrojenjima, iz kojih se masti i ulja organskog porijekla eliminiraju kanalizacijom u okoliš. Na taj način štitimo kanalizacijski sustav i vodu od prekomjernog zagađenja. 

Povpraševanje

Image title

Delovanje 

Izločevalnik maščob deluje na težnostnem principu, brez kemijskih dodatkov. Odpadne vode, ki odtekajo iz kuhinj in obratov za pridelavo hrane, speljemo preko lovilca maščob. Grobi delci se posedajo na dno usedalnika, maščobe pa plavajo na površini vode od koder jih posnamemo.

Image title

Velikost izločevalnika maščob določimo glede na: 

  • število obrokov oziroma največji možen pretok 

  • onesnažene vode skozi napravo, 

  • gostoto in količino maščob, 

  • temperaturo odplak in uporabe čistilnih sredstev.

V izločevalnik maščob ne smemo dovajati deževnice, odpadno vodo, ki vsebuje fekalije ali olja in maščobe mineralnega izvora. Pomivalna in čistilna sredstva, ki jih vsebuje z maščobo onesnažena voda, morajo biti prijazna za izločanje in ne smejo vsebovati stabilnih emulzij. V podjetju SEPARAT smo specialisti za področje varstva voda in vam lahko na osnovi lastnih izkušenj in znanj ponudimo optimalne rešitve odvajanja in prečiščevanja odpadnih vod. 

Lovilci maščob SEPARAT so dimenzionirani in izdelani v skladu s SIST EN 1825-1 in EN DIN 4040.

Image title

Področja uporabe: 

  • gostišča, restavracije, hoteli, velike kuhinje 

  • živilska industrija, klavnice, mesnice 

  • tovarne za predelavo mesa 

  • kantine, bolnišnice, restavracije hitre hrane

  • rafinerije jedilnega olja, 

  • počivališča ob avtocestah itd.

Vgradnja: 

Lovilci maščob so lahko vkopani v zemljo ali prostostoječi v samem objektu.

Image title


Image title


02 300 68 40