Polietilenski lovilec maščob

Polietilenski ločevalnik maščob SEPARAT je narejen iz trdega polietilena visoke gostote po postopku rotomouldinga, kar zagotavlja popolno vodotesnost skozi vso življenjsko dobo. Lovilec maščob z integriranim usedalnikom in pohodnim pokrovom za vgradnjo v zelenico. V primeru vgradnje v povozno površino je potrebno izdelati razbremenilno AB ploščo in vgraditi LTŽ pokrove. Ločevalniki maščob sodimenzionirani in izdelani v skladu s  SIST EN 1825.
Image title

The SEPARAT polyethylene grease separator ismade of high density polyethylene with a rotomoulding process, which ensures complete waterproofing throughout the lifetime. Grease separator with an integrated settler and a walk-on cover for installation in grass. In the caseof assembly on the traffic surface, it is necessary to make a reinforced concrete slab for unloading and install the cast iron covers. The grease separators are designed and manufactured in accordance with EN 1825.

SEPARAT polietilenski separator mast iizrađen je od polietilena visoke gustoće s rotacijskim postupkom rotomouldinga koji osigurava potpunu vodonepropusnost tijekom cijelog životnog vijeka.Mastolovac s integriranim taložnikom i pohodnim pokrovom za ugradnju u zelenu površinu. Kod montaže na prometnu površinu, potrebno je napraviti armiranobetonsku ploču za rasterečenje i ugraditi litoželezne pokrove. Mastolovci su dimenzionirani i proizvedeni u skladu sa HRN EN 1825.

Povpraševanje

Image title

  • Robusten in odporen material polietilen (PE-HD)

  • Hitra in enostavna vgradnja zaradi majhne teže

  • Skladnost s standardom SIST EN 1825

  • Dolga življenjska doba

  • Enostavno vzdrževanje

Image title

Izločevalnik maščob deluje na težnostnem principu, brez kemijskih dodatkov. Odpadne vode, ki odtekajo iz kuhinj in obratov za pridelavo hrane speljemo preko lovilca maščob. Grobi delci se posedajo na dno usedalnika, maščobe plavajo na površini vode od koder jih posnamemo.

Več različnih velikosti in oblik ločevalnikov maščob:

Image title


Standardnevelikosti ločevalnikov maščob NS 1,5 – NS 20 l/s. Možne tudi večje velikosti.

Image title


Mini ločevalnik maščob za domačo kuhinjo, ki se namesti pod pomivalno korito.

Image titleImage title

Področjeuporabe: 

·        gostišča, restavracije, hoteli, velike kuhinje 

·        živilska industrija, klavnice, mesnice 

·        tovarne za predelavo mesa 

·        kantine, bolnišnice, restavracije hitre hrane

·        rafinerije jedilnega olja, 

·        počivališča ob avtocestah itd.

Image title


Podzemna vgradnja v skladu z priporočili za vgradnjo.

Image title

Image title

Image title


02 300 68 40