Proti smradni filtri

Načrtovanje novih kanalizacijskih sistemov in obnova starih postavlja nove zahteve glede preprečevanja neprijetnih vonjav iz kanalizacijskih jaškov, ki nastajajo med pretokom odpadne vode v kanalizacijskem sitemu in pri obdelavi odpadne vode v čistilnih napravah. Neprijetne vonjave vsebujejo tako organske kot anorganske spojine, ki so pogosto strupene (vodikov sulfid, tiolovi sulfidi, tiole, amonij, amini). Kemijske spojine (z vonjem in brez njega) se mnogokrat sprostijo v koncentracijah, ki predstavljajo nevarnost tako človeškemu zdravju kot tudi okolju.
   
Image title   Instagram: separat_doo

Anti-odour filters

The design of new sewage systems and the renovation of the old ones set new requirements for the prevention of unpleasant odors from the sewerage shafts created during the flow of waste water in the sewerage system and in the treatment of waste water in the treatment plants. Unpleasant odors contain both organic and inorganic compounds, which are often toxic (hydrogen sulphide, thiol sulfides, thiols, ammonium, amines). Chemical compounds (with and without smell) are often released in concentrations that pose a threat to both human health and the environment.

Filter protiv neugodnih mirisa iz kanalizacije

Dizajn novih kanalizacijskih sustava i obnova starih postavljaju nove zahtjeve za sprječavanje neugodnih mirisa iz kanalizacijskih šahtova nastalih tijekom protoka otpadnih voda u kanalizacijskom sustavu i obradi otpadne vode u pročistačima . Neugodni mirisi sadrže i organske i anorganske spojeve, koji su često toksični (sumporovodik, tiol sulfidi, tioli, amonij, amini). Kemijski spojevi (sa i bez mirisa) često se oslobađaju u koncentracijama koje predstavljaju prijetnju ljudskom zdravlju i okolišu.

Povpraševanje

Zaščita pred kanalizacijskim smradom

 • Ali živite v bližini revizijskih kanalizacijskih jaškov iz katerih močno smrdi? 

 • Ali se uporabniki priključeni na kanalizacijsko omrežje pritožujejo nad vonjavami? 

 • Ali je vaša soseska izgubila na privlačnosti zaradi vonjav iz kanalizacijskih jaškov? 

 • Ali vaša dejavnost povzroča slabe kanalizacijske vonjave?

Če je vaš odgovor DA vsaj na eno od vprašanj pomeni, da imate problem z kanalizacijskim smradom. 

Za rešitev problema vam lahko ponudimo 4 tipe proti smradnih filtrov. Glede na potrebe naročnika je možno izbrati najustreznejši filter: Vsako vrst filtra lahko polnimo z aktivnim ogljem ali biofiltrskim polnilom.


Uporaba 

Načrtovanje novih kanalizacijskih sistemov in obnova starih postavlja nove zahteve glede preprečevanja neprijetnih vonjav iz kanalizacijskih jaškov, ki nastajajo med pretokom odpadne vode v kanalizacijskem sitemu in pri obdelavi odpadne vode v čistilnih napravah. Neprijetne vonjave vsebujejo tako organske kot anorganske spojine, ki so pogosto strupene (vodikov sulfid, tiolovi sulfidi, tiole, amonij, amini). Kemijske spojine (z vonjem in brez njega) se mnogokrat sprostijo v koncentracijah, ki predstavljajo nevarnost tako človeškemu zdravju kot tudi okolju.

Image title

Proti smradni sistemi so na voljo kot cevasti zračnik (SKF), vložek za zračnik (SKFW), integrirani zračnik (SEZK) in filter za jašek (SENPeco).

Image title


Uporabljene tehnične rešitve (enostavna montaža in zamenjava filtrskega polnila) in visoka učinkovitost čiščenja zraka omogočajo široko uporabo odstranjevanja vonja.

Primeri uporabe filtrov: 

 • Črpališča komunalne odpadne vode; 

 • Dekompresijski jaški; 

 • Lovilci maščob in škroba 

 • Komunalne čistilne naprave

 • Hišne čistilne naprave

 • Zadrževalniki; 

 • Kanalizacijsko omrežje: revizijski jaški(npr. na turističnih krajih, starih mestnih jedrih, starih kanalizacijskih sistemih, naseljih...)

Moderna in trpežna izvedba zračnikov in filtrov za jašek je v celoti izdelana iz materialov odpornih na prisotnost agresivnih snovi prisotnih v kanalizacijskem omrežju.

Vložki filtrov so napolnjeni z impregniranim aktivnim ogljem ali biofiltrskim polnilom. Uporabljene tehnične rešitve omogočajo enostavno in varno zamenjavo filtrskega polnila, brez nakupa novega filtra ali filtrskega modula. Takšna rešitev občutno zmanjša stroške delovanja filtrov. 

Količina in fizikalno-kemijski parametri polnila so izbrani tako, da zagotovijo kar najdaljše delovanje brez servisa in vzdrževanja, istočasno pa kar najbolj učinkovito preprečujejo uhajanje smradu iz sistemov anaerobne razgradnje odpadne vode. 

Biofiltrski filter je mešanica izbranih organskih snovi in mikrooganizmov pri čem gre za absorpcijo škodljivih snovi in njihovo oksidacijo in razgradnjo v CO2, vodo in novo biomaso, ki je primerna za kompostiranje. Ti filtri so preprosta in univerzalna rešitev problema smrada odpadnih voda v temperaturnem področju delovanja med 0º in + 40º. 

Filter z aktivnim ogljem se uporablja zlasti na območjih z visoko koncentracijo škodljivih plinov (kot so črpališča, čistilne naprave, odpadne tehnološke vode v proizvodnji hrane, mesnopredelovalni industriji, itd.), ki nevtralizira najbolj moteče vonjave. Delovanje v temperaturnem področju med -20º in + 50º. Odstranjevanje filtra opravi podjetje pooblaščeno za ravnanje z nevarnimi odpadki.

Image title

Splošne informacije za vzdrževanje: 

 • proti smradni zračniki ne potrebujejo vzdrževanja; 

 • konstrukcija zračnikov omogoča vlaženje biofiltra za večjo učinkovitost; 

 • zamenjan biofiltrski material lahko odložite na kompost; 

 • zamenjano aktivno oglje odložite med ustrezne odpadke v zbirnem centru. 


Čas delovanja polnila iz aktivnega oglja ali biofitra je odvisen od koncentracije kemičnih spojin, ki se filtrirajo in od zunanjih vplivov: temperature, vlage in onesnaženosti.

Image title


Image title

Tehnični podatki 

Učinkovitost filtriranja:

 • učinkovitost odstranitve vonjav je odvisna od njihove kemijske sestave, hlapljive žveplove spojine se odstranijo najmanj 95% (OPOZORILO: pri uporabi biofiltra je učinkovitost čiščenja odvisna od temperature okolice). 

Menjava filtra:

 • bio polnilo/aktivno oglje: 2 - 4 leta 

Temperaturno območje delovanja filtra:

 • aktivno oglje: od -20°C do +50°C;

 • polnilo iz bio materiala: od 0°C do +40°C.

Proti smradni filter za jašek SENPeco

Sestavni deli filtra:

 • 1 kos - filter za jašek s filtrskim vložkom

 • 3 kos - oporniki

 • 4 kos - pritrdilni elementi (nosilci)

 • 3 kos - zidni vložki, vijaki A2 jeklo M6x8

Image title

Montaža proti smradnega filtra za jašek:

 • oporniki - komplet za montažo vsebuje zidne vložke (3 kos), ki jih vstavite v beton v jašku v katere privijete opornike s priloženimi vijaki. Luknje za zidne vložke morate zvrtati v betonski jašek.

 • pritrdilni elementi - nosilci - komplet za montažo vsebuje nosilce iz nerjaveče pločevine, ki jih privijete na ohišje filtra. Proti smradni filter lahko pritrdite z 2 do 4 nosilci, s katerimi ga obesite na okvir pod pokrovom jaška. Na vrhu filtra sta dva ročaja za lažjo montažo in transport. Med montažo filtra morate zagotoviti prileganje roba filtra na steno jaška.

Image title

02 300 68 40