TUŠ Radvanje

Vgradnja linijskih požiralnikov iz polimernega betona svetle širine 200 z LTŽ pokrivno rešetko nosilnosti D 400, L = 150 m, vgradnja v asfaltno povozno površino, v skladu s standardom SIST EN 1433

Vse reference
02 300 68 40