Spar Slovenska Bistrica

Vgradnja linijskih požiralnikov iz polimernega betona svetle širine 150 z LTŽpokrivno rešetko nosilnosti D 400, L = 200 m, vgradnja v asfaltno povozno površino

Vse reference
02 300 68 40