Naselje in dom starostnikov

Biološka čistilna naprava v betonski izvedbi SEPGAZ 500 PE (2 x 250 PE)

Vse reference
02 300 68 40