LIDL Kranj

Vgradnja linijskih požiralnikov MEAKERB MKM 320 perforirane kanalete - robnikaiz polimernega betona svetle širine 100 v monolitni izvedbi nosilnosti D 400, linijskipožiralnik svetle širine 200 z LTŽ pokrivno rešetko C 250 v skladu s standardom SIST EN 1433

Vse reference
02 300 68 40