LIDL Komenda

Vgradnja linijskih požiralnikov iz polimernega betona svetle širine 200 z LTŽpokrivno rešetko nosilnosti E 600, L = 750 m, in svetle širine 150 z LTŽrešetko nosilnosti E 600, L = 50 m, vgradnja v asfaltno betonsko povoznopovršino, v skladu s standardom SIST EN 1433

Vse reference
02 300 68 40