BS OMV Slovenska Bistrica

Vgradnja linijskih požiralnikov iz polimernega betona svetle širine 150 z LTŽ pokrivnorešetko nosilnosti D 400, vgradnja v asfalt/beton povozno površino

Vse reference
02 300 68 40