Adria Novo Mesto

Vgradnja linijskih požiralnikov iz polimernega betona svetle širine 200 z LTŽ pokrivno rešetko nosilnostiC 250, L = 1025 m, vgradnja v asfaltno povozno površino, v skladu s standardom SIST EN 1433

Vse reference
02 300 68 40