Adria Novo Mesto 1

Vgradnja PEHD linijskih požiralnikov svetle širine 200 z LTŽ pokrivno rešetko nosilnosti C 250,L = 550 m, vgradnja v asfaltno povozno površino.

Vse reference
02 300 68 40