ACB Logatec

Vgradnja linijskih požiralnikov iz polimernega betona svetle širine 200 z LTŽ pokrivno rešetko nosilnosti F 900, L = 350 m v skladu s standardom SIST EN 1433

Vse reference
02 300 68 40