Polimerni beton

MEADRAIN® KANALETE - Sistemi za linijsko odvajanje meteornih voda iz polimernega betona. Sistem MEADRAIN je namenjen za hitro in zanesljivo odvajanje meteornih vod iz utrjenih površin.Poleg hidravličnih zahtev MEADRAIN sistemi izpolnjujejo tudi zahteve po pričakovani obremenitvi. Kanalete z rešetko se s svojo obliko in izbiro materiala dobro vključujejo v izgled okolice inso v skladu s standardom SIST EN 1433.

Povpraševanje