Polimerni beton

Veliki izbor ULMA sistemov za linijsko odvajanje meteornih voda iz polimernega betona. Sistemi so namenjeni za hitro in zanesljivo odvajanje meteornih vod iz utrjenih površin. Poleg hidravličnih zahtev ULMA sistemi izpolnjujejo tudi zahteve po pričakovani obremenitvi. Kanalete z rešetko se s svojo obliko in izbiro materiala odlično vključujejo v okolico in so v skladu s standardom SIST EN 1433 za obremenitvene razrede A15 do F900 kN. Kanalete so v svetlih širinah 100 do 400 mm z veliko izbiro gradbenih višin in z zaščitnim robom iz pocinkanega in nerjavečega jekla in litega železa. Veliki izbor pokrivnih rešetk zadovoljuje vse estetske, arhitektonske, funkcionalne in obremenitvene zahteve in obsega različne izvedbe in materiale kot so lito železo, vroče pocinkano in nerjaveče jeklo, kompozit. Naša strokovna ekipa z dolgoletnimi bogatimi izkušnjami je vedno na razpolago našim strankam pri iskanju najboljših rešitvah za vaš projekt.  

Image title   Instagram: separat_doo

ULMA CHANNELS – drainage channel system made from high-quality polymer concrete. The ULMA system is designed for fast and reliable drainage of meteor water from hardened surfaces. In addition to the hydraulic requirements, the ULMA systems also fulfill there quirements for the expected load. Grid channels with their shape and choice of material are well integrated in the appearance of the environment and in accordance with the EN 1433 standard.

ULMA KANALICE - Sistemi za odvodnjavanje oborinske vode od polimernog betona. Sustav MEADRAIN dizajniran je za brzu i pouzdanu odvodnju oborinskih voda s utvrđenih površina. Uz hidrauličke zahtjeve, ULMA sustavi također ispunjavaju zahtjeve za očekivano opterećenje. Kanalice s rešetko s njihovim oblikom i izborom materijala dobro su integrirani u izgled okoliša i u skladu sa standardom HRN EN 1433.

Povpraševanje

Linijski požiralniki F Sistem

Image title

Kanalete iz programa F SYSTEM F 100 do F 400 so zasnovane za težke prometne površine. Visokozmogljivi sistemi združujejo majhno težo polimernega betona z ojačeno konstrukcijo, ki jim omogoča, da prenesejo najtežje obremenitve do razreda F 900 kN z zaščitnim robom iz pocinkanega jekla, litega železa ali nerjavečega jekla. Polimerni beton zagotavlja izjemno dolgo življenjsko dobo in visoko odpornost na agresivne medije in je brez dodatnih premazov popolnoma vodotesen in odporen na posipno sol ter zmrzal. LTŽ rešetka je z 4 vijaki prometno varno pritrjena na kanaleto kar omogoča fiksno zvezo brez premikov in hrupa. 

Image title

Lastnosti:

  • iz polimernega betona kateri je odporen na zmrzal, posipno sol in naftne derivate z malo vzdrževanja

  • lahka modularna konstrukcija s stranskimi rebri za optimalno sidranje v betonsko posteljico

  • zaščitni rob kanalete iz pocinkanega jekla ali LTŽ

  • raznoliki padci (lastni 2,5%, stopničasti, kombinirani)

  • nazivne širine 100, 150, 200, 250, 300, 400

  • razred obremenitve do F 900 kN po SIST EN 1433

  • pokrivna rešetka iz litega železa privijačena

  • reciklirni material

  • visoka odpornost na kemijske tekočine


Pregled sistema


Image title

Dimenzije
Kanalete z zaščitnim robom iz pocinkanega jekla

Več informacij (PDF + info) na ULMA  info
http://www.ulmaarchitectural.com/en/drainage-channels/system/heavy-loads-channel-f/Image title(PDF)             F100 K                   F150    K                              F200 K                             F250 K                                      F300K                                        F400K

Kanalete z zaščitnim robom iz litega železa

Image title(PDF)                                                   F100MF                           F200MF                               F300MF                                             F400MF

Kanaleta z zaščitnim robom iz nerjavečega jekla in lastnim padcem (2,5 %)

Image title(PDF)                                                                                                                           F150KX

Tip padca v linijskem požiralniku 

Image title

Primer: F250K - lastni padec 2,5%

Image title


Pokrivne rešetke

Image title

Image title

Image title

Linijski požiralniki S sistem

Nizka gradbena višina

Image title

Kanalete iz programa SYSTEM Siz polimernega betonaso zasnovane z nizko gradbeno višino za težke prometne površine do razreda nosilnosti F 900 kN z zaščitnim robom iz pocinkanega jekla, litega železa ali nerjavečega jekla.. LTŽ rešetka je z 4 vijaki prometno varno pritrjena na kanaleto kar omogoča fiksno zvezo brez premikov in hrupa. Kanaleta z zaščitnim robom iz pocinkanega jekla (PJ),  iz litega železa (LŽ) in nerjavečega jekla (NJ).

Image title

Image title(PDF)               S200F                                         S200FX                                          S250F                                               S300F                                                  S350F

Image title(PDF)            SM250F                                    SM350F                                               SM200MF                                  SM250MF                                   SM350MF
Image title(PDF)               S200MF                                                S250MF                                                             S300MF                                                           S350MF

Pokrivne rešetke

Image title

Image title

      

Image title

M300KKanalete z in brez zaščitnega roba, primerne za odvodnjavanje pohodnih površin in površin za lažji promet, vendar z večjimi višinami od sistema SELF in z izbiro vgrajenega lastnega ali stopničastega padca. U sistem linijskih požiralnikov je namenjen za odvodnjavanje površin do razreda obremenitve C250 kN po SIST EN 1433.

Image title

Dimenzije: U Systembrez zaščitnega roba

Image title(PDF)                                                        U100                          U150                                         U200                                         U250

Image title

Dimenzije: UK Systemz zaščitnim robom iz pocinkanega (PJ) ali nerjavečega jekla (NJ). 

Image title(PDF)                   U100K                        U150K                             U200K                                                 U300K                           U100KX                 U150KX

Image title                                                                    U300K

Tip padca v linijskem požiralniku 

Image title

Veliki izbor pokrivnih rešetk

Image title
Image title

Image title                              U sistem (http://www.ulmaarchitectural.com/en/drainage-channels/system/sloped-channel-low-traffic-u/applications/)

Image title                            UK sistem (http://www.ulmaarchitectural.com/en/drainage-channels/system/sloped-channel-medium-traffic-uk/applications/)

SELFsistem C250

Image title

Večnamenski sistem linijskih požiralnikov SELF iz polimernega betona, brez lastnega padca, z in brez zaščitnega roba, primerni za odvodnjavanje pohodnih površin in površin lažjega prometa. Kanaleta EUROKIT je posebej zanimiva za samograditelje za individualno gradnjo in odvodnjavanje okolice hiše kot so dovozne poti in vhodi v garaže, dvorišča in podobno. Na voljo je široka paleta pokrivnih rešetk iz pocinkanega ali nerjavečega jekla, litega železa ali kompozitnega materiala z različnimi sistemi za zaklepanje (hitri sistem, zapahi, z vijaki). Sistem linijskih požiralnikov SELF je namenjen za odvodnjavanje površin do razreda obremenitve C250 kN po SIST EN 1433.

Image title

Dimenzije in tipi:

Image title(PDF)                        EUROKIT                                EUROSELF                         EUROSELFV                                          DOMO                                     SELF
Image title                                   SELFK*                               SELFKX**                           EUROSELF200***                            SELF200                                SELF200K*
Image title                                     SELF200KX**                SELF250                                     SELF250K*                             SELF300                                 SELF350K*

*z zaščitnim robom iz pocinkanega jekla
**z zaščitnim robom iz nerjavečega jekla
***nizka gradbena višina

Veliki izbor pokrivnih rešetk

Image title

Reference SELF: (http://www.ulmaarchitectural.com/en/drainage-channels/system/pedestrian-channel-self/applications/)
Image title

MINI sistem - nizka gradbena višina C250

Image title

Linijski požiralniki posebej zasnovani za območja z omejeno višino, kot so armiranobetonske plošče in tla garaž, kleti, tuši, garderobe, obrnjene strehe itd. Kanalete od 5 do 15 cm gradbene višine. Vse vrste pokrivnih rešetk iz različnih materialov (litega železa, pocinkane jekla, nerjavečega jekla, kompozitne) in razrede obremenitve do C 250.

Image title

Dimenzije in tipi:

Image title(PDF)                        MINIKIT                                   M100                                           M100K                               M100KX                               M100V
Image title                                 M150                                     M150K                                      M150KX                                             M200                                      M200K

Image title                                                                                                                                                    M300K

Veliki izbor pokrivnih rešetk

Image title

Reference MINI: (http://www.ulmaarchitectural.com/en/drainage-channels/system/low-height-channel-mini/applications/)

Image titleEstetika in hidravlična zmogljivost

Image title

Sistemi linijskih požiralnikov iz polimernega betona ali umetne mase z SLOT rešetko z rego so namenjeni za odvodnjavanje padavinskih vod arhitekturno zahtevnih objektov. Ozka rega, ki nadomešča klasično pokrivno rešetko ustvarja v zaključni površini vidno linijo in se popolnoma ujema z zaključnim tlakom (bodisi betonom, tlakovci ali ploščami) ter tako doseže popolno zlitje z urbano pokrajino. Poleg osnovne funkcije odvodnjavanja sistem ULMA SLOT pogosto uporabimo tudi kot razmejitveni element med dvema različnim zaključnim tlakoma. Gre za celovit sistem, ki je prilagodljiv različnim modelom kanalet in je na voljo z rego iz vroče pocinkanega in nerjavečega jekla. Nosilnost sistema je od razreda obremenitve A 15 do D 400 kN po SIST EN1433.

SLOT rešetka je lahko enojna simetrična rega (SINGLE SLOT), dvojna simetrična rega (DOUBLE SLOT) za večjo hidravlično učinkovitost in asimetrična rega (OFFSET SLOT GRATE) za stransko postavitev na območjih blizu sten. ULMA SLOT sistemi linijskih požiralnikov so primerni za cestne oziroma povozne površine, ulice za pešce, parkirišča za vse vrste cestnih vozil. 


Image title

Image title

SLOT rešetke združljive s kanaletami iz polimernega betona:

- SELF sistem

Image title(PDF)        Euroself                                                      EuroselfV+                                      Domo                                                      Self

Image title(PDF)                                                       Self200                                                                        Nastavki:      Single Slot        Double Slot

- U sistem:

Image title(PDF)                   U100                                                                               U150                                                       Nastavki: Single Slot                   Double Slot


- MULTIV+ sistem:
Image title(PDF)              MULTIV+ 100                                         MULTIV+ 150                                                         MULTIV+ 200                             Nastavki: Single Slot

- S/F sistem

Image title(PDF)                S300F                                                                                    F250K                                                                                     Nastavki: Offset

Image title(PDF)            S_350F.pdf                                                                                        F300K.pdf                                                                                         Nastavki: Offset

Nastavki (rešetka) z rego

Image title

Dimenzije:

Image title

Material:

Image title

Image title

Pregled sistema

Image title

URBAN

Z eno ali dvojno rego. Nosilnost sistema od razreda obremenitve A 15 do C 250 kN po SIST EN1433.

Image title

Image title

TRAFFIC

Nosilnost sistema od razreda obremenitve A 15 do D 400 kN po SIST EN1433.

Image title

Image title

Vgradnja

Kanalete z rego ULMA SLOT so primerne za vgradnjo pri estetsko visoko zahtevnih objektih kot je zahteva po diskretnem odvajanju padavinskih vod zunanjih površin. Kanalete z rego se odlikujejo z visoko estetsko obliko ozke vidne linije, ki se skoraj neopazno integrira v različne strukture.

Image title

Image title

Vzdrževanje

Vzdrževanje linijskega požiralnika se izvaja preko revizijskega elementa z pomočjo dva kavlja.

Image title

Image title

Prenosi: