Greznice večprekatne polietilenske/poliestrske SEPROT/SEPTITAN

Namenjene so zbiranju fekalne oz. odpadne vode pri stanovanjskih hišah in vikendih, kjer ni zgrajena javna kanalizacija alihišna biološka čistilna naprava. Ločimo jih na pretočne in nepretočne brez prekatov ali z dva ali tri prekata. Greznica jepredvsem začasna rešitev, ki jo kasneje lahko spremenimo v primarno stopnjo biološke obdelave fekalne vode ali vzbiralnik za deževnico.
   
Image title   Instagram: separat_doo

They are intended for the collection of fecal or waste water inresidential houses and weekends, where no public sewage system or house biological treatment plant is available. They are separated into flowing andnon-flowing, without chambers or with two or three chambers. The septic tank isa temporary solution, which can later be transformed into a primary stage ofbiological treatment of fecal water or in a rainwater collector.

Namijenjene su za prikupljanje fekalne ili otpadne vode u stambenim kućama i vikendima, gdje nije izgrađen javni kanalizacijski sustav ili postrojenje za kućni biološki pročistač. Dijelimo ih na protočne i neprotočne, bez pregrada ili s dvije ili tri komore. Septički rezervoar je privremeno rješenje koje se kasnije može pretvoriti u primarnu fazu biološkog tretmana fekalne vode ili rezervoara za kišnico.

Povpraševanje

Material: polietilen visoke gostote. Gladka površina omogoča enostavno vzdrževanje in majhno težo, ki zagotavlja enostavno montažo. Ni težav z korozijo in oksidacijo materiala. 

Namestitev: V skladu z priporočili dobavitelja. 

Modularnost: Za večji shranjevalni volumen možno je povezati več zbiralnikov med seboj.

Velika izbira različnih modelov iz PEHD

Image title

Image title

Image title

Image title

02 300 68 40