Greznice večprekatne betonske SEPPB

Armirano betonske greznice-eno/dvo/troprekatne tip SEPARAT PB
   
Image title   Instagram: separat_doo

Reinforced concrete septic tanks -one/two/triple chamber type SEPARAT PB

Armirano betonske septičke jame –jedno/dvo/trodjelne tip SEPARAT PB

Povpraševanje
 • zbiralniki iz vodoneprepustnega armiranega betona v monolitni izvedbi 

 • debelina pokrivne plošče glede na nosilnost (povozna za osebni ali težki promet) 

 • brez lepljenja betonskih segmentov 

 • robusten in zanesljiv izdelek 

 • hitra in enostavna vgradnja 

 • dolga življenjska doba 

 • izdelani v skladu z zakonodajo, CE oznaka, izjava o lastnostih 

Uporaba za: 

 • Gnojnico 

 • Odpadne komunalne vode 

 • Deževnico

Image title

Uporabni volumen: 7.000 l
Dimenzije bazena LxBxH=282x225x172 cm
Teža bazena brez pokrivne plošče: ca. 2,8 t
Teža pokrivne plošče: 1,2 t

Image title

Uporabni volumen: 8.000 l
Dimenzije bazena LxBxH=370x245x145 cm
Teža bazena brez pokrivne plošče: ca. 3,9 t
Teža pokrivne plošče: 2,1 t

Image title

Uporabni volumen: 10.000 l
Dimenzije bazena LxBxH=335x245x190 cm
Teža bazena brez pokrivne plošče: ca. 4,8 t
Teža pokrivne plošče: 1,9 t

V kolikor je potreba po večji kapaciteti, se lahko vgradi več zbiralnikov in se jih med sabo poveže v sistem spojnih posod.

 • stanovanjski objekti

 • Poslovni in drugi objekti

Image title

Greznice

Eno ali več prekatna greznica je namenjena za zbiranje fekalne oziroma odpadne vode pri stanovanjskih hišah, vikendih ali drugih objektih, kjer ni možna priključitev na javno kanalizacijo ali hišna biološka čistilna naprava. Lahko ponudimo pretočne ali nepretočne greznice, eno/-dvo/ali troprekatne.

Image title

Hišni program

 • kompaktna izvedba: rezervoar+pokrivna plošča

 • iz betona znamke C 20/25- 1,2 ali tri prekatna izvedba

 • povozen za osebna vozila

 • dotočna cev PVC Ø160

 • revizijska odprtina cevi Ø160

 • v skladu s SIST EN 12566-1:2004

 • volumen 7, 8 in 10 m³

02 300 68 40