Čistilna naprava JFC Hydro Cycle HC

HC čistilne naprave se uporabljajo za čiščenje odplak iz stanovanjskih in poslovnih objektov, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Troprekatna pretočna čistilna naprava deluje na principu aeracije biofilma pritrjenega na plastične lebdeče nosilce (Moving bed biofilm system-MBBS). Rezervoar ČN je cilindrična navpična monolitna izvedba narejena iz trpežnega polietilena visoke gostote po postopku rotacijskega litja, kar zagotavlja popolno vodotesnost skozi vso življenjsko dobo. V napravi se aktivna biomasa ohranja na plastičnih samočistilnih nosilcih, kar zagotavlja učinkovito čiščenje odpadne vode in izravnavo neenakomernih dotokov. Biološki proces ostaja stabilen tudi po daljši odsotnosti. HC je sodobno zasnovan, enostaven ter učinkovit sistem v celoti vkopan v zemljo.
   
Image title   Instagram: separat_doo

HC treatment plants are used to clean sewage from residential and commercial buildings that are not connected to a public sewage network. The three-chamber flow treatment plant operates on the principle of a biofilm aeration, attached to the floating plastic carriers (Moving bed biofilm system -MBBS). The WWTP tank is a monolithic design made of durable high density polyethylene using a rotational casting process, which ensures perfect waterproofing throughout the life cycle. In the plant, active biomassis maintained on plastic self-cleaning carriers, which ensures efficient wastewater treatment and regulates the irregular inflow. The biological process remains stable even after a long absence. HC is a modern designed, simple andefficient system, completely dug into the ground.

HC pročistač se upotrebljava za čišćenje otpadnih voda iz stambenih i poslovnih objekata, koji nisu priključeni na javnu kanalizacijsku mrežu. Protočni pročistač sa tri komore djeluje na principu aeracije biofilma pričvršćenog na plastične lebdeće nosače (Moving bed biofilm system-MBBS). Spremnik pročistača je monolitna izvedba napravljena iz otpornog polietilena visoke gustoće po postupku rotacijskog lijevanja, što omogućuje potpunu nepromočivost kroz cijeli životni vijek. Aktivna biomasa se u uređaju zadržava na plastičnim nosačima koji se sami čiste, što osigurava učinkovito čišćenje otpadne vode te ujednačenje nejednakih dotoka. Biološki proces ostaje stabilan i poslije duljeg izbivanja. HC je moderno osmišljen, jednostavan te učinkovit sistem u cjelini ukopan u zemlju.

Povpraševanje

Image title


Zakaj izbrati čistilno napravo HC? 

 • Monolitna vzdržljiva konstrukcija, rotacijski liv, trpežni polietilen, dolga življenjska doba 

 • Enostavna in zanesljiva MBBS tehnologija, samočistilni plastični nosilci biofilma

 • Odlična zmogljivost in stabilno čiščenje odpadne vode  

 • Brez elektronskih komponent v krmilni enoti, enostaven ročni nadzor delovanja

 • Enostavno in varčno vzdrževanje, nizki obratovalni stroški

 • Kompaktna izvedba v enem kosu, rotacijski liv, manjši gradbeni in manipulativni stroški

 • Mala površina za namestitev, viden le en plastični pokrov poravnan s terenom

 • Tiho delovanje brez vonjav ob normalnem delovanju

 • Brez električnih in vrtljivih delov ali elektromagnetnih ventilov v čistilni napravi, 

 • Mala poraba energije

 • Višinsko nastavljiv PE pokrov na zaklep, za lažje prilagajanje dotočne višine in varnost

 • Visoka odpornost na spreminjajoče se zunanje temperature

 • Primerna za vgradnjo v vse vrste terena 

 • Čiščenje se izvaja brez dodajanja kemikalij 

 • Ni potrebno posebno strokovno znanje pri nadzoru delovanja sistema 

 • Konkurenčna cena, odlično razmerje med kvaliteto in ceno 

 • Certificirano v skladu z najnovejšim SIST EN12566-3:2005+A2:2013, CE oznaka

 • Po naročilu originalna zunanja elektro omarica za večjo učinkovitost in lepši videz   


 Image title


Image title

Image title

Za priklop čistilne naprave na objekt potrebujete le povezovalne cevi fi 110 mm od objekta do čistilne naprave in iz čistilne naprave v površinski vodotok ali ponikalnico, ter eno prosto cev za zračne cevi premera fi 50 mm od krmilne omarice do ČN.

Image title  Skladšče SEPARAT

Image title

Primarni usedalnikpred čiščenje - dotok odpadne vode iz gospodinjstev kjer se prične anaerobno primarno čiščenje, trdi delci se usedajo na dno, lahke snovi splavajo na površino. Zračna črpalka meša in razbija težje razgradljive snovi. Delno prečiščena odpadna voda gravitacijsko se preliva v biološki reaktor in s pomočjo zračne črpalke prečrpava v biološki reaktor. Usedlo blato se postopoma razkraja in skupaj s povratnim sekundarnim blatom proizvaja presežni mulj.

Biološki reaktor – v biološkem reaktorju so prosto plavajoči plastični nosilci z veliko površino na katerih rastejo in se razmnožujejo mikroorganizmi, ki tvorijo biofilm in se hranijo z organskimi snovmi iz odpadne vode ter tako ustvarjajo idealno okolje za biološki proces čiščenja. Puhalo dovaja zrak do difuzorja, ki vpihuje drobne zračne mehurčke in vrtinči nosilce ter vnaša kisik v odpadno vodo in tako omogoča razvoj aerobnih bakterij katere s predelavo organskih snovi zmanjšujejo raven BPK, KPK, suspendiranih trdnih snovi, fosforja in amonija. Tako obdelana odpadna voda gravitacijsko odteka v naknadni (sekundarni) usedalnik.

Naknadni usedalnik- v tretjem prekatu čistilne naprave se preostali trdi delci ločijo od očiščene vode (plasti, ki se ločijo od lebdečih nosilcev) in se usedejo na dno naknadnega usedalnika, ter se s pomočjo zračne črpalke (recirkulacija) kontinuirano vračajo nazaj v primarni usedalnik na obdelavo. Očiščena voda se preko potopne iztočne cevi gravitacijsko odvede v površinski vodotok ali v ponikalnico.

Puhalo za zrak je lahko vgrajeno v zunanji elektro omari ob MKČN ali v objektu.

Po nastavitvi funkcij glede na pričakovano obremenitev čistilna naprava samodejno deluje naprej.

Image title


Image title Image title

SEPARAT ima ustrezno opremo za analitiko čiščene vode (KPK) in po naročilu lahko odvzame vzorec in ovrednoti KPK (mejna vrednost 200 mg/l). Rezultati so lahko samo informativne narave ker nismo pooblašeni laboratorij.


Mala komunalna čistilna naprava (MKČN) HYDRO SBR
HYDRO 
biološka čistilna naprava deluje po postopku SBR tehnologije (Sequencing Batch Reactor) in jo uporabljamo za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz stranišč, kuhinj, kopalnic in podobnih virov onesnaženja v gospodinjstvu ali drugih stanovanjskih objektih, gostinskih lokalih, gospodarskih in drugih objektih. Prečiščeno vodo lahko odvajamo v ponikalnico ali v površinske vode. Čiščenje poteka sekvenčno v zaporedju 6 ur, po programu, ki se prilagaja stanju v objektu. Biološko onesnaženje se odstrani s postopkom aktivnega blata. Prednost SBR tehnologije je v tem, da zagotavlja visok učinek čiščenja tudi, ko je dotok neenakomeren, npr. v družinskih hišah, stanovanjskih objektih ali vikendih, kjer je največji dotok zjutraj in zvečer. Čistilna naprava HYDRO je certificirana in izdelana v skladu z najnovejšimi evropskimi smernicami, ki temeljijo na standardu SIST EN 12566-3+A2:2013. Delovanje procesa čiščenja je regulirano z pomočjo krmilne enote.

Image title

Image title


Image title


Tip HCŠtevilo oseb PEUporabni volumen(l)Število rezerv.Premer cevi
dotok/iztok(Ø mm)

Max. dnevni
dotok(l/dan)
HC 12 - 4
20001
160 / 110
600
HC 24 - 634001160 / 110
900
HC 47 - 834001160 / 110
1200
HC 610 - 1568002160 / 110
2250

Image title

                 Tehnični list SEPARAT MKČN HC1.pdf                                                                                                      Tehnični list SEPARAT MKČN HC2.pdf 
   

SEPARAT JFC MKČN večje kapacitete do 50 PE. 

Image title                     Image title


Vgradnja v skladu s priporočili dobavitelja oziroma v skladu z zahtevami glede lastnosti terena.

Investitor zagotovi: 

 • izkop gradbene jame v skladu s priporočili dobavitelja ali lastnosti zemlje 

 • izdelava nosilne podlage ali betonske plošče po potrebi, odvisno od nosilnosti tal 

 • dovod zaščitne cevi za električni ali pnevmatski kabel od objekta do čistilne naprave 

 • ustrezen prostor za puhalo zraven ČN (BOX) ali do 10 m stran od naprave (garaža, klet, …) 

 • čisto vodo za prvo polnjenje čistilne naprave 

 • priključne cevi Ø 160/110 mm vtoka in iztoka iz čistilne naprave 

 • zasip naprave in ureditev okolice 

Naša servisna služba poskrbi za montažo, priklop in zagon čistilne naprave. V sklopu montaže na željo stranke opravimo šolanje uporabnika. Nudimo vam tudi letno servisiranje in vzdrževanje vaše čistilne naprave.


Image title

Image title

Čiščeno vodo iz MKČN JFC HC odvajamo v ponikalni tunel.                                                           Čiščeno vodo iz MKČN JFC  HC odvajamo v odprti vodotok.         


Image title
          Image title

 Image title


02 300 68 40