Čistilna naprava brez elektrike ARGO

ARGO biološka čistilna naprava deluje po principu BIOFILTRA (sistem s pritrjeno biomaso) in jo uporabljamo za čiščenje odpadnih vod iz gospodinjstev, različnih stanovanjskih, poslovnih, gostinskih ali gospodarskih objektov. Je najboljša izbira za objekte, kjer ni možen priklop na električno omrežje. Odlično deluje tudi v primeru občasne nastavitve objektov oziroma vsepovsod, kjer so dotoki odpadne vode neenakomerni ali sezonske narave kot so vikend hiše, planinske koče, razni domovi, avtokampi in podobno. Čiščenje odpadne vode poteka v dveh fazah, predčiščenje v predrezervoarju in biološko čiščenje v biološkem reaktorju. Postopek čiščenja posnema naravo, čistilna naprava deluje sama, vzdrževanja skoraj ni kar pomeni izredno nizke stroške obratovanja ob visoki stopnji očiščenosti vode. Očiščeno vodo iz čistilne naprave lahko odvajamo v površinske vodotoke, jarek ali v sistem za ponikanje. Rezervoar ČN je monolitna izvedba narejena iz trpežnega polietilena visoke gostote po postopku rotacijskega litja, kar zagotavlja popolno vodotesnost skozi vso življenjsko dobo. Za nadgradnjo obstoječe greznice v biološko čistilno napravo potrebujete biološki modul ARGO določene velikosti in ustrezno izvedbo greznice (velikost in vodotesnost). Čistilna naprava je certificirana in izdelana v skladu z najnovejšimi evropskimi smernicami, ki temeljijo na standardu SIST EN 12566-3+A2:2013.                                                  JESENSKA AKCIJA 2017.pdf                                          

Povpraševanje

Čiščenje odpadne vode poteka na samo-ustvarjeni biološki osnovi, brez dodatka kemikalij ali bakterijskih pripravkov. ARGO čistilna naprava deluje v dveh stopnjah. Odpadna voda iz objekta vstopi v primarni usedalnik ali tipsko greznico (lahko je tudi obstoječa ustrezno predelana greznica) v katerem se zagotovi predčiščenje in ločevanje trdnih od tekočih snovi (faza sedimentacije). Odpadna voda se nato gravitacijsko prelije ter dodatno očisti skozi iztočni filter primarnega usedalnika in vstopi v biološki reaktor (sistem s pritrjeno biomaso), kjer se začne aerobni biofiltracijski proces čiščenja. V tej fazi odpadna voda se čisti pronicanjem skozi večplastne medije biofiltra. Bakterije se naselijo v mediju v ogromnih količinah in uspešno čistijo odpadno vodo, ki priteka v reaktor. Tehnologija čiščenja deluje v kombinaciji z anaerobno/aerobno biološko razgradnjo ter filtracijo. Pri procesu čiščenja rabimo tudi zrak, ki se ga dovaja preko cevnega sistema. Za dovod zraka ni potrebno puhalo, zato tudi ne rabimo priključek na električno energijo. Prezračevanje se vrši z naravnim pretokom zraka (naravni vlek). S tem so ustvarjeni pogoji za naravni postopek čiščenja. Vzdrževanja skoraj ni kar pomeni izredno nizke stroške obratovanja ob izredno visoki stopnji očiščenosti vode.

JESENSKA AKCIJA 2017.pdf

Zgradba ARGO 4

Image title


Zgradba ARGO 6

Jesenska akcija_ARGO 6.pdf

Image title
ARGO 4Število PEŠtevilo rezerv.Nominalni dnevni pretokDotok/Iztok (Ø mm)
TežaVolumen

1 - 4
10,6 m³/dan
110/110
180 kg
3 m³

Image titleJESENSKA AKCIJA 2017.pdfARGO 6Število PEŠtevilo rezerv.Nominalni dnevni pretokTeža bioreaktorjaMin. volumenusedalnika

1 - 6
20,9 m³/dan
150 kg
3 m³

Image titleARGO 10Število PEŠtevilo rezerv.Nominalni dnevni pretokMin. volumenusedalnika

5 - 10
31,5 m³/dan
5 m³

Image titleARGO 15Število PEŠtevilo rezerv.Nominalni dnevni pretokMin. volumenusedalnika

1 - 15
42,25 m³/dan
7,5 m³

Image titleARGO 20Število PEŠtevilo rezerv.Nominalni dnevni pretokMin. volumenusedalnika

1 - 20
53,0 m³/dan
10 m³

Image titleARGO 30Število PEŠtevilo rezerv.Nominalni dnevni pretokMin. volumenusedalnika

1 - 30
84,5 m³/dan
15,0 m³

Image titleARGO 40Število PEŠtevilo rezerv.Nominalni dnevni pretokMin. volumenusedalnika

1 - 40
106,0 m³/dan
18 m³


Image title


Image title


Image title


Image title


Image title


Image title