AB zbiralniki SEPARAT GAZ za velike projekte

Zbiralnik SEPARAT GAZ je izdelan kot prefabricirani monoblok rezervoar, za podzemno in nadzemno vgradnjo po inovativni tehnologiji izdelave montažnih rezervoarjev po postopku samozgoščevalnega betona SCC (Self CompactingConcrete) v samodejno nagibnem opažu kar pospešuje zorenje betona brez pomoči pare. Rezultat je izjemno trden intrajen, estetsko lep in hidravlično popolnoma tesen beton tudi pri nadzemni vgradnji. Betonska konstrukcija je ojačenega z navpičnimi rebri in prečnimi palicami iz nerjavečega jekla AISI 304, in elektro varjeno mrežo tip B450C, beton znotraj inzunaj fino zglajen s popolno odpravo poroznosti in gramoza, z uporabo PORTLAND cementa v skladu z SIST EN 197-1,z dodajanjem mineralnih agregatov tipa I v skladu s SIST EN 12620 (pospešeno zorenje betona brez pomoči pare), kar omogoča veliko večjo odpornost. Ta program je primeren predvsem za velike projekte in podjetja, ki cenijo profesionalno rešitev in visoko kakovost.
   
Image title   Instagram: separat_doo

The SEPARAT GAZ tank has been manufactured as a prefabricated monoblock tankfor underground and above ground installation according to the innovative technology of producing prefabricated tanks using self-compacting concrete SCC(Self Compacting Concrete) in an automatic tilt form which accelerates the ripening of concrete without the help of steam. The result is extremely resistant, durable, aesthetically beautiful and hydraulically completely tight concrete, even when installed above ground. Concrete construction is reinforced with vertical and cross stainless steel bars AISI 304 and electro-welded grid type B450C, from the inside and outside finely smoothed concrete with complete elimination of porosity and gravel, using PORTLAND cement according to SIST EN197-1, with adding Type I mineral aggregates in accordance with SIST EN 12620 (accelerated ripening of concrete without steam aid), which provides muchgreater resistance.

SEPARAT GAZ rezervoar proizveden je kao montažni monoblok rezervoar za podzemnu i nadzemnu ugradnju prema inovativnoj tehnologiji proizvodnje montažnih spremnika pomoću betona koji se sam zgušnjava (SCC - Self Compacting Concrete) u samostalnom nagibnom dijelu koji ubrzava zrenje betona bez pomoći pare. Rezultat je iznimno izdržljiv i dugotrajan, estetski lijep i hidraulički potpuno nepropustan beton, čak i u nadzemnoj ugradnji. Betonska konstrukcija ojačana je vertikalnim i poprečnim palicama od nehrđajućeg čelika AISI304 i elektrovarenom mrežom tipa B450C, beton unutar i izvan nježno zaglađen s potpuno uklonjenom poroznosti i šljunka, koristeći PORTLAND cement prema SIST EN 197-1, s dodavanjem mineralnih agregatatipa I u skladu sa SIST EN 12620 (ubrzano zrenje betona bez pomoći pare), što omogućuje mnogo veću otpornost.

Povpraševanje

Ta program je primeren predvsem za velike projekte in podjetja, ki cenijo profesionalno rešitev in visoko kakovost.

Zbiralnik za deževnico, pitno vodo, požarno vodo, komunalne in druge odpadne vode 

Profesionalni program za objekte

 • Tlačna trdnost:
  C50/60 (RcK ≥ 600 kg/cm²),
  C60/75 (RcK ≥ 750 kg/cm² 

 • Razredov izpostavljenosti (v skladu z EN 206-1):
  XC4 (beton odporen proti koroziji z ogljikovimi spojinami),
  XS2/XD2 (beton odporen proti koroziji z kloridi),
  XF1 (beton odporen proti zmrzali in taljenju),
  XA2 (visoka odpornost betona na sulfate),
  XA3 (zelo visoka odpornost betona na sulfate), 

 • Razred razleza:
  SF2
  SF3 

 • v skladu s SIST EN 12566-1:2004 

 • uporabni volumen 3 - 53 m³


Najnovejša FRC tehnologija – odlična kakovost

Najbolj napreden sistem za izdelavo montažnih monoblok zbiralnikov

Raziskave in razvoj tega sistema temelji na betonu ojačenem s sintetičnimi vlakni, ki so bile izvedene v sodelovanju zR & D oddelkom Master Builder Solutions BASF. Skupaj je ustvarjena 2. generacija monoblok rezervoarjev, ki ponujajoodlične prednosti: 

 • povečano trajnost 

 • povečano žilavost 

 • večjo natezno in upogibno trdnost 

 • izboljšano kemijsko odpornost v agresivnih okoljih 

 • popolna odsotnost mikrorazpok 

 • popolna vodotesnost 

 • povečana požarna odpornost 

 • zmanjševanje onesnaževanja okolja. 


Značilnosti FRC betona 

FRC beton je izdelan z dodajanjem sintetičnih vlaken, dobljenih z ekstruzijo polimerov na osnovi polipropilena, karpovečuje trdnost betona, precej večjo žilavost in razteznosti. FRC postopek strjevanja je pospeševanje z pomočjostrjevalnih katalizatorjev, vendar brez uporabe pare. 

FRC je vodoodbojen, vsebuje inovativne kemične dodatke z zelo visoko stopnjo čistosti za zatesnitev kapilarneporoznosti, ki nastanejo med delci cementa.

Image title

Rezervoarji kapacitete: od 10.000 do 53.000 l v monolitni izvedbi.


Zbiralniki so lahko: 

 • pohodni (debelina pokrivne plošče 10 cm, pokrovi 60 x 60 cm, nosilnost LTŽ B 125) 

 • povozni (debelina pokrivne plošče 20 cm, pokrovi 60 x 60 cm, nosilnost LTŽ D 400) 

Glede na uporabo so zbiralniki po dodatni zahtevi lahko znotraj ustrezno premazani. 

NOVO: Rezervoar kapacitete 53.000 litrov v kompaktni izvedbi. Velike dimenzije za velike koristi. 

Razširili smo našo ponudbo monolitnih FRC rezervoarjev na tip C-16 z uporabno kapaciteto 53.000 litrov dimenzijL x B x H = 1017 x 250 x 252 cm. Veliki rezervoar, ki ponuja velike prihranke. Vrhunska certificirana kakovost.

Image title

Uporaba za: 

 • pitno vodo, 

 • čisto vodo in deževnico, 

 • odpadne vode iz industrijskih postopkov, 

 • kanalizacijo, 

 • praške katere koli vrste, 

 • semena, krmo, slanice, itd, 

 • požarno vodo za potrebe gasilskih sistemov (podzemna ali nadzemna vgradnja rezervoarjev).


 • Protipožarni sistemi,

 • čistilne naprave,

 • valjarne,

 • kmetije,

 • klavnice,

 • avtopralnice,

 • bolnišnice,

 • turistični objekti,

 • javni in drugi objekti

Image title

02 300 68 40